Agrifoodclicks

Eén vuilniswagen voor de binnenstad in Waregem

Ria Besseling

Beeld: Imog

Vanheede Environmental Group test ophalen afval inwoners en bedrijven

In het Belgische Waregem startte en proefproject waarbij één vrachtwagen het restafval van inwoners en bedrijven in de binnenstad ophaalt. De proef waaraan onder andere afvalbedrijf Vanheede Environmental Group in Wervik-Geluwe deelneemt, vindt plaats in het kader van het Urban Waste Collection project van de logistieke speerpuntcluster VIL.

urbanwaste collection1

“Zo rijden we minder kilometers voor hetzelfde afval”, zegt Caroline Vanheede, Executive Director Vanheede Environmental Group. “Via innovatie en co-creatie zetten we maximaal in op duurzame mobiliteit in de binnensteden.”

“Met het inzamelen van huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsrestafval door één vrachtwagen is het niet meer belangrijk wie het afval buiten zet, maar wel wat en hoeveel”, verklaart Koen Delie van Imog, Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in zuid-west Vlaanderen, partner in de proef.

Ook Stad Waregem en A3 verhuur dat vuilniswagens, veeg- en zuigmachines, containerwagens verhuurt en verkoopt, nemen deel in het project. Uit de proef komt mogelijk een leertraject voort met aanbevelingen voor meer Vlaamse steden.

In de Vlaamse binnensteden rijden vaak meerdere vuilniswagens rond, zowel van private als openbare inzamelpartners. Vanwege veiligheid, mobiliteit en milieu is hier veel ruimte voor verbetering.

Om het ophalen van bedrijfsafval efficiënter te maken zijn investeringen nodig in technologie en materieel.  Het VIL project Urban Waste Collection gaat onderzoeken hoe bedrijven dit het beste kunnen aanpakken en waarin zij moeten investeren.

Het uitgewerkte logistieke concept kan in alle Vlaamse steden worden toegepast. Het  VIL-project wil bijdragen aan de leefbaarheid van de steden op het gebied van veiligheid, emissies en mobiliteit, maar ook perspectieven bieden voor een maximale valorisatie van stedelijke bedrijfsafvalstoffen.

 

Euro Pool System en Bakker Barendrecht/Albert Heijn halen verse agf met de trein vanuit Spaanse kuststreek

Cool-Rail

De nieuwe koeltrein Coolrail, die sinds deze week drie keer wekelijks gaat rijden, bespaart 12.000 vrachtautoritten en 70 procent C02, zo verwachten initiatiefnemers Euro Pool System en Bakker Barendrecht/Albert Heijn. De verbinding is daarnaast net zo snel, betrouwbaar en betaalbaar als vervoer over de weg.

In 2016 werd er al een pilot gehouden waarbij groente en fruit uit de regio Valencia per koeltrein richting Noord-Europa werd vervoerd, maar toen bleken er nog wat obstakels te zijn. Die zijn nu weggenomen, stelt Gerjo Scheringa, CEO van Euro Pool System. “Het duurzaam vervoeren van groente en fruit sluit aan bij de wens van leveranciers en retailers. Het transport per trein zorgt voor een CO2-besparing van 70 tot 90 procent, afhankelijk van het gewicht van het te vervoeren fruit.” De rit duurt, inclusief overslag aan de Frans-Spaanse grens, 48 uur. Partner Shuttlewise gaat helpen om de trein door de landen heen te leiden.

CoolRail vervoerde drie jaar geleden in deze pilot versproducten uit Valencia naar Nederland, Belgie en Duitsland. De treinverbinding werd opgezet door Albert Heijn, Colruyt, Edeka, Plus en Sligro, groothandel en logistieke dienstverleners.

Vers duurzaam vervoeren

De deelnemers aan het initiatief willen met de spoorverbinding iedere week grote partijen verse groenten en fruit uit de Spaanse kuststreek duurzaam gaan vervoeren naar Rotterdam en van daaruit naar supermarkten in  Nederland, België en Duitsland. Zij verwachten toen al op deze manier ruim 70 procent CO2  te besparen ten opzichte van wegtransport. Vanuit Rotterdam worden jaarlijks meer dan 1,5 miljoen ton versladingen voor de Noord-Europese markt aangevoerd.

Verduurzamen  

Hoewel veel verladers op zoek zijn naar het verduurzamen van de keten, bespeurt Martijn Elbers van Shuttlewise nog wel wat koudwatervrees bij deze partijen. “Zij moeten soms nog een mindshift maken. Natuurlijk, een vrachtauto bestel je en die staat morgen op de stoep. Dit vergt wat meer planning, maar als de frequentie verder omhoog gaat dan is dat straks geen issue meer.” Daarnaast verwacht hij dat  ook de reistijd van 48 uur op termijn naar beneden gaat. “Er zit nogal wat ruis op de lijn. Maar ik denk dat er nog zeker 20 uur van af kan. Als dat lukt is de trein sneller dan de vrachtauto.”

Ook vanuit Duitsland

De pilot met de lijn tussen de treinterminals in het Spaanse Almussafes in Valencia en CTS Köln werd drie jaar geleden uitgevoerd door Transfesa, een onderdeel van DB-Schenker. Tot nu toe rijden de versproducten nog over de weg vanaf Keulen naar de winkel-dc’s. Het is de verwachting dat op termijn treinen van CoolRail ook vanuit Keulen het vers naar Rotterdam gaan vervoeren. Dit zal dan vijf keer per week in plaats van twee keer gebeuren, zo was destijds het plan.

Aan de verbinding werkten eveneens agf-groothandel Bakker Barendrecht en  dienstverlener in meermalige verpakkingen Euro Pool System mee, plus agf-leverancier Smeding, Visbeen Transport, Havenbedrijf Rotterdam en adviesbureau Mercator Novus.

Versketens werken samen voor een betere data-uitwisseling

Vijf dingen die we moeten weten over FreshUpstream

Versproducenten gaan voor in de keten -  tussen de schakels van boer, tuinder, veehouder, visser, verwerker, handel en logistiek – samenwerken om data beter ketenbreed te kunnen delen.

Deze samenwerking in de stichting FreshUpstream is nieuw, want tot nu toe delen vooral producent en retailer gegevens. Vijf dingen die we volgens programmamanager Harrij Schmeitz en voorzitter Philip den Ouden moeten weten over FreshUpstream.

1 – De participerende partijen
GS1 Nederland is een drijvende kracht achter het
platform en de belangrijkste sponsor. Diverse brancheorganisaties
ondersteunen de stichting FreshUpstream: het Groenten-
Fruit Huis, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO
Nederland), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
en FrugICom. Ook bedrijven als Vion en Fruitmasters doen
mee.
De stichting FreshUpstream werkt intensief samen met en
draagt bij aan het onderzoeksproject Trusted Source over
betrouwbare informatie over voeding, opgezet door het
Ministerie van Economische zaken en Wageningen UR.
Versketens werken samen aan data-uitwisseling
Versproducenten gaan tussen de schakels van boer, tuinder, veehouder, visser, verwerker,
handel en logistiek samenwerken om data beter ketenbreed te kunnen delen. Deze samenwerking
in de stichting FreshUpstream is nieuw, programmamanager Harrij Schmeitz en
voorzitter Philip den Ouden brengen ons op de hoogte.

2 – De doelen
FreshUpstream wil voor diverse versketens
ketenbreed de GS1-standaarden toepassen. De standaarden
worden nu vooral toegepast in de keten voor AGF-producten.
In andere ketens – zuivel, vlees, vis – is dit minder. Natuurlijk
wordt er op veel plaatsen gewerkt aan het delen van informatie.
Dit is erg gefragmenteerd en de initiatieven sluiten niet op
elkaar aan. Versketens hebben in het delen van informatie nu
vooral te maken met informatie over product, volumes, aantallen,
logistieke info en dergelijke.
In de AGF-keten is door ketenpartijen zelf, door het oprichten
van FrugIcom, het initiatief genomen om het delen van informatie
sterk te verbeteren door een breed draagvlak voor
bestaande standaarden, vooral de GS1-standaarden, te bou-
wen. FreshUpstream bouwt voort op die ervaring waar
FrugICom in de AGF-keten al jaren GS1 als standaard hanteert
en nu werkt aan een verdere internationalisering van datauitwisseling
in de AGF-sector.
Door uit te gaan van bestaande en goed werkende standaarden
en deze in alle versketens toe te passen, kan efficiënt worden
gewerkt en kunnen kosten en tijd worden bespaard. Door dezelfde
DigiTaal te gebruiken, wordt communicatie niet alleen
binnen ketens, maar ook tussen ketens, sterk bevorderd.
GS1 fungeert daarbij als onafhankelijke organisatie die wereldwijd
afspraken over verschillende identificatiestandaarden (bijvoorbeeld
voor product en productcategorie of productielocatie) en
informatiestandaarden (welke informatie staat waar?) ontwikkelt
en vastlegt voor het effectief uitwisselen en toegankelijk maken
van informatie over product, producent en productie.

FreshUpstream-Infographic-050318 (002)

 

3 – Zo gaat FreshUpstream bijdragen aan
voedselveiligheid
Gegevens uitwisselen door hele keten heen kan onder meer
bijdragen aan het verder verbeteren van de voedselveiligheid.
Het gaat dan niet alleen om informatie over het product,
maar ook om de productiewijze, de productkwaliteit en de
grondstoffen voor de verse producten zoals groenten of vlees
en vleeswaren. Dan wordt duidelijk of de teler of veehouder
tijdens de productie bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen
of antibiotica heeft gebruikt en waarvoor het product of de
producent is gecertificeerd, ook voor partijen verder in de
keten.
Hier horen gegevens bij van de locatie van het productiebedrijf
en van de locatie voor de opslag van de versproducten. Informatie
van deze schakels geeft meer inzicht over de herkomst
van het vers. Ook hiervoor hoeft geen nieuwe identificatiestandaard
te worden opgezet: het bestaande Global Location
Number (GLN) voldoet prima als uniforme coderingsmethode
door de keten heen.

4 – De voordelen voor de voedingsmiddelenketen
Een uniforme standaard voor het uitwisselen van gegevens in
de hele keten moet leiden tot voordelen voor de hele keten.
Dus ook voor partijen in de primaire schakels. Stroomlijnen voor
een betere informatievoorziening vergroot de beheersing van
de hele aanvoerketen richting consument.
Ook de verwerkers – de voedingsmiddelenfabrikanten – hebben
veel baat bij dit initiatief. Immers, versproducten zijn hun belangrijkste
grondstoffen. Betere, betrouwbare en meer
informatie uit voorliggende ketenschakels die efficiënt toegankelijk
wordt gemaakt, is een evident voordeel. Essentieel ook
voor een naadloze distributie en logistiek: efficiënte bestel- en
leverprocessen en uitlevering.
Stroomlijnen kan ook veel bijdragen aan betere beheersing van
grondstofgebruik en dus minder voedselverspilling bij fabrikant,
handel en retailer.

5 – De voordelen voor de consument
Voedingsmiddelenfabrikanten kunnen een betere
informatievoorziening en een grotere transparantie over de
productiewijze aan de consument bieden. Zij kunnen werken
met meer uitgebreide, correcte en transparante productinformatie
van een goede datakwaliteit voor etiketinformatie op het
product.
Fabrikanten krijgen meer duidelijkheid over de herkomst en
kwaliteit van grondstoffen, de locaties waar versproducten zijn
geproduceerd, zijn be- en verwerkt, waar ze werden verpakt en
waar ze werden opgeslagen. De industrie vergroot hiermee de
transparantie over de producten naar de markt.

Vier domeinen
In het stroomlijnen van data uit het primaire deel van de
keten focust FreshUpstream zich om te beginnen op informatie
binnen vier domeinen: gewasbeschermingsmiddelen,
dierbehandelingsmiddelen, diervoeders en de toepassing van
het global location number (GLN). De stichting overlegt voor
ieder domein met partijen om de vervolgstappen vast te stellen.
Ook start ze een bredere discussie over het belang van
voedselveiligheid en het borgen via informatie-uitwisseling.

 

Meer informatie: Freshupstream.com en www.gs1.nl

 

 

Permachill koeltechniek verlengt houdbaarheid in agf-keten

Permachill koeltechniek, ontwikkeld door het Wageningse voedselinnovatie bedrijf TOP bv, koelt op een stabiele manier, waardoor overal in de koelruimte dezelfde optimale temperatuur van net boven de nul graden heerst. Hiermee blijft de kwaliteit van agf-producten langer goed en is er minder derving dan bij conventionele koeltechnieken.

,,Permachill is geschikt voor eigenlijk alle schakels in de keten van agf-producten, aangezien bij alle schakels koeling een rol speelt. Hoe stabieler de koeling door de hele keten heen is, hoe significanter de houdbaarheidsverlenging. De koeltechniek is dus geschikt voor een opslagruimte, transportcontainer, productieruimte en ook in bijvoorbeeld een transportband bij een agf-verwerker”, vertelt Dennis Favier van TOP bv.

De koeltechniek van Permachill gebruikt de wanden van de ruimte als koelelement. Hierdoor worden producten gelijkmatig gekoeld en koel gehouden. Zo is de meest optimale temperatuur haalbaar: voor veel agf-producten net boven de nul graden, zonder kans op bevriezen. Het product gaat in feite in ‘winterslaap’ en blijft daardoor dagen langer goed.

Naast kostenbesparing door minder derving en betere productkwaliteit wordt het logistieke proces flexibeler. Zo behoort gecentraliseerde productie tot de mogelijkheden en is een groter afzetgebied dus nieuwe markten en potentiele groei mogelijk. Permachill verbruikt het systeem minder energie dan conventionele koelmethoden en draagt bij aan de verduurzaming van de keten.

Bereken zelf de houdbaarheidswinst

TOP bv introduceert een bijbehorende webapp (online calculatiemethode) op www.permachill.eu. De app berekent de potentiele houdbaarheidswinst met Permachill koelen op agf producten. Zo is bijvoorbeeld het verschil te zien tussen de houdbaarheid van sla in conventionele koelopslag en bij Permachill opslag: de houdbaarheid gaat 3 dagen vooruit. Potentiele gebruikers van het systeem kunnen hiermee inzien wat het voor hun bedrijf kan betekenen.

www.permachill.eu

permachil logo v0.5

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2020 Ria Besseling