Agrifoodclicks

Verpakkingsbeurs Empack 2018 lanceert nieuwe initiatieven

 

Empack2018 csm_Seijbel_Photography-2036_a33e666ce2 - kopie

De verpakkingsbeurs Empack die plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht  op 10, 11 en 12 april 2018, lanceert drie nieuwe initiatieven: Recycle Straat, live verpakkingstesten en een Machine demotour. Deze initiatieven sluiten aan bij de vier hoofdthema’s van de 2018 editie: Food Safety, Recycling, Materialen en Agile Manufacturing. Ook worden er gethematiseerde innovatieroutes georganiseerd op basis van de hoofdthema’s. 

De zestiende editie van Empack draait om innoveren, interactie en ontwikkelen. Om die reden worden nieuwe elementen toegevoegd aan het vertrouwde verpakkingsconcept van Empack. In hal 2 wordt voor de eerste keer een Recycle Straat ingericht. Hier staan verschillende exposanten gebundeld die hun inbreng hebben in het recyclingproces. Namen als Peute Recycling, Tomra Systems, Bramidan en Knapzak hebben hun deelname bevestigd.

Qua content wordt hier verder aandacht aan besteed in de vorm van het kennistheater. Zo organiseert Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) op donderdag 12 april een paneldiscussie over recycling.

 Route met machinedemonstraties.

 

Voor het eerst wordt er een begeleide demotour langs de gehele keten georganiseerd. Op deze manier krijgt de bezoeker een duidelijk beeld van de complete verpakkingsindustrie. De grootste spelers presenteren hun verpakkingsmachines en leggen daarbij uit wat hun onderscheidende kenmerken zijn en wat de mogelijkheden van de machines zijn. De demotour geeft inzicht van processing tot doseren en van traysealen, kartonneren en etiketteren tot inspectie en palletiseren. Ook sorteren komt aan het einde aan bod om de keten circulair te maken.

 Live verpakkingstesten

Op Empack krijgen bezoekers die geïnteresseerd zijn in export de mogelijkheid om van dichtbij mee te maken wat zo’n verpakking allemaal moet doorstaan tijdens zijn reis naar het buitenland. Zo staat er een Repeated Rotational droptester paraat waar de hele dag kleine pakketjes in vallen.

Tot op heden voert men een vrachtwagen simulatie test uit met een éénrichting shaker. De verwachting is dat er binnen nu en vijf jaar getest gaat worden met de zes DOF shaker techniek. Een unieke techniek die nog vrij onbekend is in testland. Op de beurs zijn verschillende verpakkingstesten te zien die de bezoeker ook zelf kan ervaren.

Drie gethematiseerde innovatieroutes

Om de vier hoofdthema’s voor Empack 2018 – Food Safety, Recycling, Materialen en Agile Manufacturing – extra onder de aandacht te brengen worden in samenwerking met verschillende mediapartijen drie gethematiseerde innovatieroutes georganiseerd: Food Safety Route, Recycling Route en Agile Manufacturing Route. Exposanten krijgen op die manier een extra podium om de laatste innovaties te presenteren. De bezoeker profiteert van een efficiënt beursbezoek en treft in één route de belangrijkste ontwikkelingen aan.

Verpakkingsvakbeurs Empack op 10, 11 en 12 april 2018 vindt gelijktijdig plaats met Packaging Innovations, marketing & design event voor verpakkingen en display.

 

Meer informatie: www.empack.nl

 

Wolhandkrab en zilte groenten uit de Wieringermeer

Wolhandkrabmetslaachteroeverwieringermeer

Wolhandkrab en zilte groenten rechtstreeks van de boerderij uit de Wieringermeer. Het kan: bij een boerderij pal achter de IJsselmeerdijk in de kop van Noord-Holland liggen visvijvers waarin de Chinese krabbensoort en ook karpers worden gekweekt. Op het water drijven bakken waarin sla groeit en er zijn testen met de teelt van gewassen in zilt water.

Het is een opzet in een duurzaam gesloten systeem dat zoet met zilt water verenigt.In dit project Achteroever Wieringermeer verkennen Rijkswaterstaat, visonderneming Meromar Seafoods, onderzoeksinstituten Deltares en Zilt Proefbedrijf en Sportvisserij Nederland de mogelijkheden op het gebied van waterbeheer, aquacultuur en tuinbouw.

Duurzaam van krab en vis tot sla

Het systeem op de boerderij aan de dijk is volledig duurzaam. De Chinese wolhandkrab komt als klein diertje uit het zoete IJsselmeerwater in de netten van vissers terecht en gaat voor de verdere groei in een van de vier zoet waterbassins van de boerderij.

De krab kwam in de vorige eeuw in het ballastwater van schepen naar Europa toe en vormt nu als gekweekt schaaldier voor aquacultuurbedrijf Meromar Seafoods, een van de projectpartners, een geliefd exportproduct voor de Aziatische keuken.

De wolhandkrabben en de karpers worden gevoerd met larven van Black Soldier Flies. Deze vliegenlarven zijn onder led licht gekweekt met afval van de geteelde sla en van gft dat ze deels ook in compost omzetten.

De uitwerpselen van de krabben en karpers dienen weer als mest voor de slateelt op de boerderij. De karpers in de visvijvers bevorderen de teelt van sla in de drijvende bakken. De vissen zorgen voor bodemwerking in de bassins. Ze woelen in de grond waardoor goede voedingsstoffen voor de sla naar boven komen.

Testen met zilt en zoet

Op de boerderij worden op 20 hectare testen met de teelt in zoet en zilt water uitgevoerd. De Wieringermeer polder, die in 1930 uit de voormalige zoute Zuiderzee is ontstaan, heeft ook nu nog te maken met kwelwater. Dit is mild zilt water dat vanuit de polderbodem opwelt naar de oppervlakte. Dit komt omdat de polder meters diep onder het waterniveau van het IJsselmeer ligt. Het brakke zoute water kan geschikt zijn voor de teelt van zilte groenten, zo onderzoekt Zilt Proefbedrijf. De boeren in de belangrijke agrarische polder die de Wieringermeer is, kunnen er echter alleen gewassen verbouwen wanneer er voldoende zoet water door de sloten spoelt. Die combinatie van brak en zoet water is ideaal om te onderzoeken of een gesloten systeem ook in gebieden met verzilting elders in Nederland en in de wereld kansen voor een rendabele gewassenteelt heeft.

Achteroevers voor voedsel wereldwijd

Achteroevers, locaties voor de berging van zoet water binnen de dijk, vormen niet alleen een antwoord op klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en de behoefte aan een flexibeler waterpeil. Het concept is naast zoetwater opslag ook geschikt voor het duurzaam produceren van voedsel in ons land en wereldwijd.

De vraag naar schoon zoet water en voedsel neemt immers overal in de wereld toe terwijl de beschikbaarheid door de groei van de bevolking en klimaatverandering steeds meer onder druk staat.

De onderzoekspartners willen Achteroever Wieringermeer ontwikkelen tot een natuurlijk productiesysteem waarin water en alle grondstoffen maximaal worden benut. Wanneer de processen voor zilt en zoet water haalbaar en rendabel blijken, biedt het project nieuwe opties voor het waterbeheer en voor opschaling in het IJsselmeergebied en andere regio’s die te maken hebben met verzilten.

Het project Achteroever in de Wieringermeer gaat dan ook nieuwe producten verder ontwikkelen en kennis verzamelen over duurzame watergestuurde en gecombineerde productieprocessen voor voedsel.

In het netwerk van publieke en private partijen wordt meegedacht over de mogelijkheden voor opschaling. Hierin denken ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stichting AKWA, provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon mee.

De pilot van rond 2,8 miljoen – deels opgezet met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Noord-Holland, wordt in maart 2019 afgerond.

Dit artikel is gepubliceerd in de rubriek Agri & Food van  maakindustrie.nl

 

Blockchain helpt ketenschakels in agri & food met slim samenwerken

Blockchain helpt alle schakels in de keten van agri & food in slim samenwerken, ook  de consument. Informatie delen tussen partijen zorgt bij de uiteindelijke klant voor meer openheid over kwaliteit, herkomst en samenstelling van het product en helpt hem om gezonder te kiezen bij zijn aankoop van voeding.

Bedrijven die actief zijn in ketens voor eieren, vlees, groente, fruit en aardappelen kunnen nu beginnen met de technologie in het eerste Nederlandse blockchainplatform in de agri & foodsector. Het platform, dat is ontwikkeld door Food Insights en in licentie beschikbaar wordt gesteld, geeft alle schakels gelegenheid tot open communiceren.

De technologie vergroot kansen voor onderling samenwerken en het delen van product- en productie-informatie. Door het beschikbaar stellen van dergelijke gegevens kunnen boer, teler en veehouder efficiënter en marktgerichter produceren en zo bijdragen aan het beperken van voedselverspilling. Ondanks talloze initiatieven in het terugdringen van food waste is de verspilling nog relatief hoog. We gooien per persoon jaarlijks  rond 50 kilo voedsel wel en grofweg 38 procent van voeding voor menselijke consumptie wordt weggegooid of verwerkt tot veevoer.

Bijdragen aan circulaire transitie

Blockchain kan tevens helpen om circulariteit te bevorderen, verwacht FoodInsights. Nu Nederland in de startblokken staat voor een transitie naar een circulaire economie wordt het recyclen van rest- en zijstromen in de agri en foodsector een belangrijke factor voor het slagen van die transitie.

Door die transparantie versterken bedrijven hun onderlinge relatie in de keten, niet alleen tot en met de consument, ook toezichthouder en financiers blijven betrokken door het delen van informatie.

Het platform ondersteunt bedrijven ook om de kwaliteit van producten te borgen, de keten slimmer op te zetten en het werkkapitaal makkelijker te financieren.

 

Decentraal netwerk

Ook Lan Gé, senior scientist Innovatie, Risico- en Informatiemanagement bij Wageningen Economic Research, ziet voor agrifoodketens de voordelen van een transparant decentraal netwerk dat blockchaintechnologie is.  Lan Gé startte samen met TNO een pilotproject naar de toepassing van blockchaintechnologie in agrifoodketens.

Blockchain kan bijvoorbeeld worden toegepast in certificeringsprocessen van voedselproducten en tracking in logistieke processen. Iedere schakel in de voedselketen zoals producenten, leveranciers, verwerkers, distributeurs, detailhandelaren, regelgevers en consumenten, heeft toegang tot informatie over de oorsprong en kwaliteit van het product. Het blockchainnetwerk kan er dan bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de bron van eventuele besmette producten sneller getraceerd kan worden.

De samenwerking tussen Wageningen Economic Research en TNO heeft inmiddels geleid tot een eerste proof of concept voor Agrofood.

Delen zonder risico

Het delen van gegevens in blockchain is zonder risico. De technologie verpakt informatie zo dat dit veilig in ketens en systemen kan worden gedeeld.

Blockchain combineert bestaande technologieën zoals cryptografie en database- en netwerkbeheer voor het uitwisselen van data in een open netwerk. De technologie kan fungeren als een volledig digitale keten naast de fysieke keten.

De bekendste toepassing van de technologie is het Bitcoin-systeem voor betalingen. Volgens Lan Gé is blockchain in feite te gebruiken bij alle vormen van transacties, zoals de registratie van woningtransacties zonder notarissen. Het werken zonder de zogenoemde ‘trusted third party’ maakt zo’n systeem mogelijk efficiënter en minder kwetsbaar. In plaats van intermediairs wordt er gebruik gemaakt van onder andere algoritmes en cryptografie.

Dit artikel is gepubliceerd in de rubriek Agri & Food van maakindustrie.nl

 

 

 

Bio Proeflokaal over Wat is gezond en bewust eten in 2025

Bio-Proeflokaal-15-12-2017-compilatie-250x800-1024x639

 
Tijdens het Bio Proeflokaal in duurzame hotspot BlueCity Rotterdam nam De Smaakspecialist in deze pop-up-editie de genodigden mee in het vraagstuk Wat is gezond en bewust eten in 2025 . Sprekers zoals Isabel Boerdam van de Hippe Vegetariër, oprichter van Delicious Makkie Mulder en journalist Daan de Wit deelden hun kijk op dit thema met het publiek.

De Smaakspecialist wil verantwoorde voeding voor iedereen toegankelijk maken. Om de bewustwording rond verantwoord en lekker eten te vergroten speelt kennis- en inspiratiedeling via onder andere het Bio Proeflokaal een belangrijke rol. De Smaakspecialist laat hier mensen letterlijk kennismaken met de wereld van biologische voeding, ditmaal in de vorm van een evenement met het thema Gezond en bewust eten in 2025.

Duurzame voeding in de toekomst
De middag werd afgetrapt met een Organic Kitchen bijeenkomst samen met partners en bloggers. Tijdens een biologische lunch werd de Kiwi-challenge gelanceerd, om vervolgens gezamenlijk te brainstormen over creatieve mogelijkheden voor Organic Kitchen in 2018.

Het officiële programma stond in het teken van de ontwikkelingen binnen health food. Wat zijn hypes en trends en welke ontwikkelingen zijn blijvend? Om dit in kaart te brengen heeft de Smaakspecialist het thema verkend door samen met Isabel Boerdam in gesprek te gaan met experts uit de foodbranche.

Zo vertelde Daan de Wit vanuit een wetenschappelijke achtergrond wat we kunnen leren van de oudste volken. Volgens Isabel is er een duidelijke en blijvende trend richting minder vlees te ontdekken richting 2025. Maar ook duurzaamheid, plantaardig eten, terug naar de natuur en genieten van eten schetsen het beeld van de toekomst volgens deze experts.

De Smaakspecialist omlijstte het programma met trendonderzoeken, cijfers en impactresultaten uit het afgelopen jaar. De Smaakspecialist stelt het leveren van maatschappelijk toegevoegde waarde centraal in haar onderneming. Dit jaar heeft de Smaakspecialist voor het eerst een impactreport opgesteld om de gerealiseerde impact van het afgelopen jaar inzichtelijk te maken. Maarten de Leng, directeur commercie en duurzaamheid: “De interessante resultaten uit onze onderzoeken, ons impactverhaal en de dilemma’s die wij daarbij tegenkomen, heeft de Smaakspecialist tijdens het Bio Proeflokaal met veel plezier gedeeld. Een mooie manier om samen met onze partners het jaar af te sluiten en geïnspireerd het nieuwe jaar in te gaan.” De middag werd afgesloten met een borrel, waarbij Eefje kookt uit Rotterdam de biologische hapjes heeft verzorgd.

 

 

FMI Foodhandling en JFPT/Foodlife gaan samenwerken

FMIenJFPTfoodlife-media_298_409067_w1800_fit-150x150 

Industrieel toeleverancier en dienstverlener FMI uit Bergen op Zoom en het bedrijf JFPT uit Zwolle, bekend onder de merknaam foodlife, gaan samenwerken.  Per 1 januari 2018 wordt foodlife onderdeel van het FMI concern, zo hebben René de Keijzer, CEO van FMI en Patrick Jansen, directeur-eigenaar van JFPT bekend gemaakt.  

 

Foodlife en FMI Foodhandling zullen onder de naam foodlife, an FMI company verder gaan. De foodlife vestiging in Zwolle blijft bestaan als verkoopkantoor en onderhoudslocatie. Ook de R&D-afdeling in Schiphol-Rijk blijft gehandhaafd. De engineering en productie van machines zullen plaatsvinden op de FMI locatie in Uden. 

FMI, producent van componenten, assemblages en systemen voor de maakindustrie, versterkte met de overname van de Irmato-groep eerder dit jaar eveneens haar  positie als leverancier van gerobotiseerde productielijnen voor onder andere de voedselverwerkende industrie.  

JFPT/foodlife, een internationaal opererend Nederlands bedrijf, ontwerpt en maakt innovatieve machines voor verse groenten en fruitverwerking.

Met de integratie van foodlife voegt FMI de activiteiten van foodlife samen met die van FMI Foodhandling uit Uden. De technologie, kennis en machines van foodlife sluiten volgens De Keizer naadloos aan bij wat FMI Foodhandling biedt. “Door de krachten te bundelen, kunnen we de wereldwijde markt veel breder bedienen en gezamenlijk nieuwe machines en productielijnen ontwikkelen,” aldus De Keijzer.  Voor foodlife is dit eveneens een mooie kans gezien hun internationale aspiraties, aldus Patrick Jansen van JFPT.

Meer informatie: www.fmi.nl en  www.foodlife.nl

Biofach en Vivaness 2018: Next Generation de toekomst van bio

BioFach Vivaness 2017 

Van 14 tot en met 17 februari 2018 vinden in het Messezentrum in Neurenberg weer de Biofach en Vivaness plaats. De internationale vakbeurzen voor de biologische sector en natuurcosmetica hebben dit jaar als thema de toekomst van biologisch. Hoe wil de volgende generatie de visie en missie, de productie en de markt van biologisch verder ontwikkelen?

Tijdens het Biofach congres Next Generation@ Biofach2018 ervaren jonge startende biologische boeren en ondernemers hoe zij kunnen bijdragen om de biologische sector toekomstbestendig te maken. Het congres wordt gehouden met medewerking van de internationale biologische organisatie IFOAM Organics International en de Duitse BÖLW (Bund fur Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

Het congres Stadtlandbio op 15 en 16 februari besteedt aandacht aan de vraag hoe regionaal voedingsbeleid kan omschakelen naar biologisch en lokaal.

NurnbergMesse verwacht voor Biofach en Vivaness 2018 meer dan 2950 deelnemers waarvan ongeveer 115 Nederlandse exposanten.

Biofach en Vivaness trokken tijdens de editie van 2017, die plaatsvond van 15 tot en met 18 februari, rond 2800 exposanten en 51.453 vakbezoekers.

 

Biofach en Vivaness ook via app

Alle informatie van de twee vakbeurzen is ook via een app in te zien. Bezoekers kunnen aan de app een persoonlijke exposantenlijst, producten, bijeenkomsten en een plattegrond toevoegen. www.biofach.de/app en www.vivaness.de/app.

Voor meer informatie: www.biofach.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodretail moet nu werk maken van ketensamenwerking

Samenwerking tussen ketenpartners in foodretai komt maar mondjesmaat van de grond. Dit is de tijd om daarin verandering te brengen, betoogt senior consultant Joke Vink van Groenewout.

Mede door e-commerce is de noodzaak groter dan ooit, terwijl de randvoorwaarden aanwezig zijn om van ketensamenwerking een succes te maken. “Data is het nieuwe goud in transport en logistiek.

Vijftien jaar geleden mocht ik als student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een bijdrage leveren aan het project ‘Van maatwerk naar confectie’. Dit was een groot onderzoeksproject naar retaillogistiek onder leiding van Piet van der Vlist, partner bij Deloitte en deeltijdhoogleraar aan de TU Eindhoven.

Het centrale thema van dit project was ketensynchronisatie. Door processen van supermarktketens, logistiek dienstverleners en leveranciers beter op elkaar af te stemmen, zou de hele keten beter en vooral goedkoper kunnen opereren. Het project heeft wereldwijd tot veel publicaties en pilots geleid. Calculaties maakten duidelijk dat met ketensynchronisatie enorme besparingen mogelijk waren. In 2007 is Van der Vlist aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op dit onderwerp.

 Lees ook de blog
Pak nu momentum: beter wordt het niet

 De titel ‘Van maatwerk tot confectie’ duidt onder meer op de uiteenlopende eisen die elke schakel in de keten aan de logistieke operatie stelde. Destijds was al sprake van uitdijende assortimenten en stijgende bestelfrequenties bij foodretailers, wat betekende dat de bestelgroottes per artikel flink afnamen. Leveranciers produceerden volle pallets met één artikel per pallet, maar de winkels ontvingen liever pallets of rolcontainers met een mix van artikelen.

 Gaan we nu echt samenwerken? De verladers zijn aan zet

 Dat sommige foodretailers een afwijkende ladingdrager prefereerden, maakte de logistieke operatie allesbehalve eenvoudiger. Zelf werkte ik tijdens mijn afstudeertraject bij Schuitema – inmiddels opgegaan in Jumbo – dat geen leveringen op europallets accepteerde of deze intern op Schuitema pallets moest overstapelen. Het gebruik van de eigen afwijkende Schuitema-pallet leidde tot veel extra handling en dus extra kosten in de keten. In het ideale scenario, zo blijkt uit het onderzoeksproject, gebruikt de hele keten dezelfde pallet en gaan de goederen zoveel mogelijk in volle pallets door de keten.

Nog geen werkelijkheid

Vijftien jaar later is dat ideale scenario nog altijd geen werkelijkheid . Van een gesynchroniseerde keten is nog lang geen sprake, terwijl dit mede dankzij de verder ontwikkelde IT-systemen geen probleem meer zou mogen zijn. Een belangrijke reden is de hevige concurrentiestrijd in foodretail. In deze sector met zijn lage marges moeten foodretailers hard knokken om een procentje marktaandeel te winnen. Onder dergelijke omstandigheden zijn bedrijven terughoudend in het delen van informatie met hun leveranciers, die immers ook aan hun concurrenten leveren.\\

‘Goede ketenregie vraagt om visie en macht’

De vraag is daarnaast hoe goed die informatie is. Welke partij weet bijvoorbeeld wat de handling van één pallet kost? Het inzicht in logistieke kosten is vaak beperkt. Vijftien jaar geleden was het lastig om dergelijke informatie uit de IT-systemen te krijgen, maar dat mag vandaag de dag geen excuus meer zijn.

Prijs teveel voorop

Zelf ben ik afgestudeerd op het onderdeel transparantie in de keten. Het recente fipronil-schandaal leert dat dit thema nog steeds relevant en tegelijkertijd een grote uitdaging is. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de toenemende complexiteit in ketens die internationaler worden.

Foodretailers tellen bovendien honderden leveranciers, waarvan een groot aantal zijn logistiek heeft uitbesteed. Het maken van bilaterale afspraken met al die partijen is onbegonnen werk. Zeker als inkooporganisaties een rol spelen in de onderhandelingen met leveranciers. Zelfs als de winst van meer logistieke samenwerking klip en klaar is, ligt de focus in de onderhandelingen voornamelijk op de prijs.

Starten met ketensynchronisatie

De opkomst van e-commerce dwingt retailers nu om alsnog meer werk te maken van ketensynchronisatie. Elke foodretailer heeft inmiddels een online verkoopkanaal opgestart, maar zelfs marktleiders als Albert Heijn en Jumbo hebben grote moeite om dat kanaal winstgevend te krijgen. Ondertussen betreden nieuwe spelers met nieuwe logistieke concepten het online speelveld. Een voorbeeld is Picnic, dat erin is geslaagd een efficiënte logistieke operatie met weinig verspilling en weinig voorraadrisico op te zetten. Wie in foodretail succes wil hebben met e-commerce, zal meer informatie moeten delen en nauwer met leveranciers en dienstverleners moeten samenwerken.

Andere argumenten om met ketensamenwerking aan de slag te gaan zijn duurzaamheid en het dreigende tekort aan mensen. In een artikel van 11 oktober op Logistiek.nl werd gesteld dat reductie van vervoerskilometers en betere benutting van de beschikbare capaciteit meer dan ooit klemmende vraagstukken zijn. Een betere benutting staat of valt met betere samenwerking in de keten, maar die samenwerking is nog lang geen vanzelfsprekendheid. Helaas zijn veel bedrijven in de logistiek nog altijd hoofdzakelijk intern gericht en blijft de samenwerking met externe partners een lastig punt, concludeert het artikel.

Ononderbroken datastroom

De randvoorwaarden voor succesvolle ketensamenwerking zijn nu aanwezig. De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie – denk aan cloud-technologie – maken het makkelijker dan ooit om bedrijven te koppelen en door de hele keten een ononderbroken digitale informatiestroom te realiseren. Nieuwe technologieën zoals het ‘semantic web’ en blockchain maken dat in de toekomst alleen nog maar gemakkelijker.

IBM maakte onlangs bekend samen met bedrijven als Wal-Mart, Unilever en Nestlé een blockchain op te zetten om de voedselveiligheid te verbeteren.

De data die we tot onze beschikking krijgen, kunnen we nu gemakkelijker, goedkoper, sneller en beter verwerken en analyseren dan voorheen. Door toepassing van kunstmatige intelligentie kunnen we complete processen automatiseren en daardoor versnellen. Als ketenpartners inzicht in elkaars voorraden geven, kunnen we de totale voorraden in de keten verlagen en werkkapitaal vrijmaken. Het wordt tijd dat we de stap maken naar een volledig data gedreven bedrijfsvoering.

Laat geen kansen liggen

De voordelen van ketensamenwerking zijn bekend: lagere voorraden, minder verspilling en minder handling. Een ander voordeel is de grotere flexibiliteit en responsiviteit: de ketens waarin partners nauw samenwerken, kunnen sneller inspelen op veranderingen in de markt. Logistiek dienstverleners spelen daarbij een cruciale rol: zij krijgen toegang tot steeds meer data, waarmee ze hun toegevoegde waarde in de keten kunnen vergroten door goederenstromen van meerdere leveranciers te bundelen. Met dit soort concepten kunnen ketens hun concurrentiepositie versterken. Kortom: wie niet met data aan de slag gaat, laat kansen liggen.

Auteur Joke Vink is senior consultant bij Groenewout

Biobakker Van Esch bakt Fries streekproduct met oergranen

PompebledbroodjesIMG_8485-768x1024

 

Pompeblêdbroodjes passen in Friese eetcultuur

Biologische bakkerij Van Esch bakt biologische pompeblêdbroodjes met oergranen uit de streek. De broodjes, ontwikkeld door LekkereTrek foodconcepts, passen in de Friese eetcultuur en zijn volgend jaar lokaal te koop.  

Voor Herman van Vliet van Lekkere Trek staat voorop dat zijn nieuwe Friese broodjes biologisch moeten zijn, worden gebakken van lokale granen en uit een korte duurzame keten komen. De conceptontwikkelaar en graanteler in Garmerwolde bedacht het product in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 om de Friese eetcultuur onder de aandacht te brengen.

De pompeblêdbroodjes komen uit de oven van biologische bakkerij van Van Esch in Tolbert. ‘Onze bakkerij ligt weliswaar net op de grens van Friesland met Groningen’, zegt bakker Bas van Esch, ‘maar het graan komt grotendeels uit Friesland en soms ook uit Groningen, omdat het niet altijd goed beschikbaar is’.

 

Pompebledbroodje-Tolbert-Cor-bakt-brood-150x150

Van oude granen

De biologische desembroodjes in de vorm van het Friese pompeblêd worden  gebakken van oude streekrassen zoals de Ommelander tarwe en Sint Jans rogge. Ze komen van het land van biologisch akkerbouwer Piet van Zanten in Garmerwolde. De biologische boekweit komt uit Frankrijk waar het vanwege het warmere klimaat  machinaal efficiënt kan worden geplukt. ‘De granen zijn gunstig voor mensen die overgevoelig zijn voor gluten. De gluten van de oude rassen zijn niet verder veredeld en daardoor beter te verteren’, vertelt de conceptontwikkelaar.

‘De broodjes worden gebakken van robuuste goede rassen die minder intensief dan de huidige granen worden verbouwd en daardoor beter voor de bodem zijn. Zo is de Ommelander tarwe een authentiek wintergraan met een eiwitgehalte van rond 12 procent, evenveel als de hedendaagse bakgranen’. Ook Sint Jans rogge is een oud graanras dat prima geschikt is voor brood bakken. Het meel van het biologische boekweitzaad is rijk aan eiwit.

 

Van akker en molen naar bakker

De geoogste granen maken weinig kilometers tijdens het vervoer vanaf de akker naar molen ’t Lam in Woudsend waar molenaar Cees Notenboom ze tot meel maalt.  In Tolbert geeft bakker Cor van Esch van biobakkerij Van Esch het deeg na toevoeging van water en desem met de hand de vorm van de gele plomp, het Friese symbool. Hij laat het deeg vervolgens 24 uur rijzen om het tot smaak te laten komen.  Daarna wordt het op een stenen vloer in de oven gebakken tot verantwoorde broodjes met veel smaak en een krokante korst. ‘Cor van Esch heeft het proces goed in de vingers. Hij monitort het deeg continu op temperatuur, elasticiteit en dergelijke en speelt met rijstijden en doorslaan. Van belang omdat oude granen niet constant van kwaliteit zijn omdat het gehalte aan gluten en suikers wisselt’, vertelt Herman van Vliet.

Het resultaat is een smaakvol zacht desembroodje, mooi van structuur en zeer voedzaam omdat het veel vezels, mineralen en vitamines bevat. De boekweit geeft het een zoetige nootachtige smaak.

Het pompeblêdbroodje wordt vanuit groothandel Jansma in Haulerwijk exclusief zowel vers als afbak en in drie gewichten aan instellingen en biologische lunchrooms in Friesland geleverd. ‘Het product is volgend jaar volop lokaal te koop. Het blijft een duurzaam Fries product’, benadrukt Herman van Vliet.

Hij lanceerde onlangs een ander streekproduct: Kneppelboale, Fries stokbrood, eveneens gebakken van Ommelander tarwe.

Dit artikel schreef ik voor bakkerswereld.nl

 

 

 

Koespecifieke yoghurt Buitenverwachting verkozen tot Groene Hart streekproduct

StandyoghurtBuitenverwachting-12599518_1092834244109725_998927523_n 

De yoghurt van de melk van koe Margriet van biologische boerderij Buitenverwachting in Hoogmade is verkozen tot het beste streekproduct van het Groene Hart. De volvette standyoghurt, gemaakt van de melk van blaarkopkoe Margriet 53, is te koop in de boerderijwinkel van Buitenverwachting.

Marrit Schakel van de boerderij die de yoghurt produceert, denkt dat het product heeft gewonnen omdat duidelijk is dat het uit een korte keten komt. “Iedere koe van onze boerderij – er zijn er vijftig -  wordt apart gemolken en geeft melk met een eigen vet- en eiwitgehalte. Het product is dus telkens uniek en plaatsgebonden”. Een deel van de melk van Buitenverwachting wordt ook tot kaas en andere zuivel verwerkt.

Koespecifiek als micro dairy

De winnende koespecifieke yoghurt komt van één koe en heeft een duidelijke herkomst.’”De consument koopt de in onze boerderijwinkel en kan de koe in de wei zien. Ik noem dit kleinschalig zuivelproduct micro dairy”.

Marrit melkt Margriet 53 eenmaal per dag. De 20 liter melk die dit oplevert verwerkt zij tot 10 a 20 liter yoghurt in ongeveer drie batches per week. De yoghurt wordt afgevuld in potten van rond 650 ml.

De klanten kopen nu wekelijks ongeveer dertig potten. “Ik wil de product geleidelijk laten groeien en de verkoop in de winkel verder stimuleren. De standyoghurt gaat ook naar restaurants als seizoensgebonden volvette zuivel”, vertelt Marrit.

(Foto: Sandraloos Instragram@sandraadloos sandraloos)

Syndy houdt productdata merkfabrikanten actueel

 

Syndy_Logo_Black_RGB_1000px

E commerce platform Syndy houdt digitale productdata van merkfabrikanten actueel. Zij delen met retailers altijd de laatste gegevens van producten, belangrijk voor de online aankoop van klanten.

Syndy beheert digitale content voor diverse internationale merken in food en non food, aangepast aan veranderingen in het online assortiment van de retailformule en de consument in de markt.

Meer informatie over werkwijze en plannen van Syndy  www.telegraaf.nl/nieuws/1255552/controle-over-content

 

Oudere berichten »

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2018 Ria Besseling