Agrifoodclicks

Over agrifoodclicks

Agrifoodclicks is het kennis- en innovatieplatform voor partijen in de agrifoodketen: van het land, uit kas en stal tot en met winkelvloer en consument. De input en ontwikkeling van kennis, innovatieve ideeën en processen in de keten wordt ondersteund door consumentenonderzoek en consumentenoriëntatie naar emoties en motieven rond productaankoop zoals kleur, verpakking, beleving, etc. 

Voor en met de consument

Kennis in de keten leidt tot waardevolle co-creatie voor de consument met als resultaat innovatieve marktgerichte ideeën en product- en marktconcepten.

Agrifoodclicks wil tegelijkertijd samenwerken met de consument door met hem op basis van interactie over de ketenschakels in agrifood te informeren, te ondersteunen en onderling te verbinden. Het platform brengt informatie, inspiratie en contacten waarmee partijen in de agrifoodketen direct aan de slag kunnen.  

Goed geïnformeerd is efficiënter samenwerken

Goed geïnformeerde schakels zijn beter en sneller in staat tot een hechtere ketensamenwerking, een hogere efficiency en een betere optimalisatie van de waardeketen en van de klantvraag. Zij leveren bovendien een bijdrage aan het reduceren van ketenrisico’s, zowel verticaal als horizontaal. Steeds strengere eisen voor onder andere voedselveiligheid vanuit overheid, consument en retail vragen om meer inzicht in de keten.  

Agrifoodclicks brengt artikelen en nieuws en achtergronden voor de agrifoodketen. Op het platform vindt u uitkomsten van consumentenonderzoek, duurzame verwerking van grond- en reststoffen, agrifoodclusters, nieuws over de biobased economy, groene energie, proces- en productinnovatie, technologische innovaties en processing, logistiek, verpakking, nieuwe winkelconcepten, consumentengedrag, etc.

 Agrifoodclicks zal continu verder worden uitgebouwd en steeds meer functionaliteiten (crossmediaal) gaan bevatten. Zo ontstaat een netwerk- en verbindingsfunctie voor nationale en internationale agrifoodbedrijven met nieuwe  mogelijkheden voor innovatieve product- en marktconcepten.

 Wilt u informatie en kennis delen met de schakels de keten?

 Stuur uw bericht naar info@agrifoodclicks.nl

 

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2024 Ria Besseling