Agrifoodclicks

Experimenteren met komkommerteelt in autonome kas

AGROS 774f10d1-0040-46c2-a0e5-ff8837cc8c93_Capture2_4f1c113a_750x400 

(foto: WUR)

Binnen het  publiek-private samenwerkingsproject AGROS wordt gewerkt aan een autonome kas waarin de teelt van komkommers op afstand wordt bestuurd door kunstmatige intelligentie (AI). Intelligente algoritmes en geavanceerde sensoren bewaken de belangrijkste gewaseigenschappen en ondersteunen de beslissingen die genomen worden om tot een rendabele teelt te komen. AGROS wordt geleid door Wageningen University & Research (WUR).

In drie kascompartimenten in de onderzoeksfaciliteiten van Wageningen University & Research in Bleiswijk worden komkommers geteeld van het ras Hi-Power. De besturing is in elk compartiment anders: er zijn twee compartimenten met een autonome kasbesturing: de Digital Twin, en het Reinforcement Learning-algoritme. In het derde compartiment, het referentiecompartiment, wordt de teelt gestuurd door een groep gewas- en irrigatiedeskundigen.

Drie besturingen getest

Om autonoom in een kas te gaan telen zijn de afgelopen jaren bouwstenen ontwikkeld: de fysiologische kennis van het gewas, de sensoren, en de intelligente algoritmes. “Dit komt nu allemaal samen in een validatieproef,” vertelt Anja Dieleman van de WUR over het project AGROS.  Er worden drie besturingen getest. Het Digital Twin-algoritme regelt alles: het klimaat, de watergift, de belichting, de CO2-dosering in de kas en de gewasstrategie. Het Reinforcement-Learning-algoritme is getraind om het kasklimaat te sturen. Door miljoenen simulaties uit te voeren, leerde deze vorm van kunstmatige intelligentie de optimale besturing te vinden om het kasklimaat volledig autonoom aan te sturen. Het referentiekader is een groep gewas- en irrigatiedeskundigen van partnerbedrijven. Deze deskundigen vertegenwoordigen de kennis van telers en de huidige telerspraktijken. Zij telen in het derde compartiment komkommers volgens de praktijk. Informatie:  Wageningen University & Research

 

Onderstaande content is geschreven met copy.ai

 

Hoe AI de landbouwsector transformeert: een casestudy van AGROS

 

De landbouwsector ondergaat een ingrijpende transformatie door de integratie van kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën. Een boeiende casestudy die deze transformatie illustreert, is het AGROS-project, geleid door Wageningen University & Research (WUR).

Dit project omvat het experimenteren met een autonoom komkommerteeltsysteem bestuurd door AI. Het AGROS-project: een revolutie in de komkommerteelt De kern van het AGROS-project ligt in het innovatieve concept van het gebruik van intelligente algoritmen en geavanceerde sensoren om belangrijke gewaskenmerken te monitoren en te optimaliseren. In tegenstelling tot traditionele landbouwmethoden, maakt AGROS de afstandsbediening en het beheer van de komkommerteelt mogelijk door gebruik te maken van de kracht van AI.

 

Het  gebruik van intelligente algoritmen en sensoren speelt een cruciale rol in AGROS door gegevens te analyseren die zijn verzameld door sensoren die in de autonome kas zijn geplaatst. Deze algoritmen analyseren en interpreteren de sensordata in real time om weloverwogen beslissingen te nemen voor de meest efficiënte en winstgevende komkommerteelt. Door variabelen zoals temperatuur, vochtigheid, blootstelling aan licht en nutriëntenniveaus te bewaken en te regelen, zorgt AGROS ervoor dat de komkommers de precieze omstandigheden hebben die nodig zijn voor een optimale groei.

Deze algoritmen passen het systeem voortdurend aan en verfijnen het om de oogstopbrengsten te maximaliseren, de verspilling van hulpbronnen te verminderen en de impact op het milieu te minimaliseren.

 

Van duurzaamheid tot voedselzekerheid

AGROs heeft diverse voordelen voor de agrarische sector: van duurzaamheid tot voedselzekerheid. Het project optimaliseert het gebruik van hulpbronnen door de noodzakelijke inputs, zoals water en voedingsstoffen, precies te leveren wanneer dat nodig is. Dit vermindert het waterverbruik en minimaliseert het gebruik van kunstmest en pesticiden, wat leidt tot duurzamere landbouwpraktijken. Bovendien verbetert AGROS de gewaskwaliteit en vermindert het de afhankelijkheid van handarbeid.

Het gebruik van AI-gestuurde automatisering minimaliseert menselijke fouten en zorgt voor consistentie in gewasbeheer, wat resulteert in komkommers van hogere kwaliteit en verbeterde productiviteit.

Naast deze voordelen draagt AGROS bij aan de voedselzekerheid door de gewasopbrengst te verhogen en jaarrond telen mogelijk te maken. Dit autonome teeltsysteem kan 24/7 werken, waardoor een constante aanvoer van verse komkommers wordt gegarandeerd en de impact van externe factoren zoals klimaatverandering of seizoensvariaties wordt geminimaliseerd.

 

Uitbreiding rol AI in de landbouw

 

AGROS is  een casestudy die het transformerende potentieel van AI in de landbouw benadrukt. Nu de landbouwsector wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen in verband met bevolkingsgroei, klimaatverandering en schaarste aan hulpbronnen, bieden AI-gestuurde oplossingen zoals AGROS een weg naar duurzame en efficiënte voedselproductie. Door gebruik te maken van intelligente algoritmen, geavanceerde sensoren en mogelijkheden voor afstandsbediening, laat AGROS zien hoe AI een revolutie teweeg kan brengen in het landbouwlandschap.

 

Het succes van het AGROS-project maakt de weg vrij voor verdere verkenning en toepassing van AI-technologieën in verschillende facetten van de landbouw, waardoor deuren worden geopend naar verhoogde productiviteit, verbeterde duurzaamheid en verbeterde voedselzekerheid.

Het AGROS-project is een lichtend voorbeeld van hoe AI de landbouwsector transformeert. Door het gewasbeheer en het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, toont AGROS het potentieel van AI-gestuurde autonome landbouwsystemen bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee de moderne landbouw wordt geconfronteerd.

 

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2024 Ria Besseling