Agrifoodclicks

Colruyt stapt in mosselkweek

Belgische mosselen - op zee (2) Belgische mosselen - op zee (3) Belgische mosselen - op zee (1)PERSBERICHT Halle, 10 december 2020

 

Voorbeeld van ketenintegratie

Colruyt Group verwerft vergunningen om Belgische mosselen te kweken in de Noordzee

Zoektocht naar partners om infrastructuur op zee te bouwen en mosselen te kweken gaat van start

 

Colruyt Group heeft recent de gebruiks- en milieuvergunning voor projectzone C in de Noordzee verworven. Zone C ligt op 5 kilometer voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde en is beter gekend als de Westdiepzone. Colruyt Group vroeg in april 2020 de nodige vergunningen aan om er in een eerste fase Belgische mosselen en later ook oesters en zeewier te kweken. Met de vergunningen op zak zoekt de groep nu naar partners voor de installatie en het onderhoud van de mossellijnen, de kweek en oogst van Belgische mosselen en de verwerking en verpakking ervan. De groep verwacht pas ten vroegste een eerste beperkte mosseloogst in het najaar van 2022 en hoopt in 2023 op een volwaardig Belgisch mosselseizoen.

Gefaseerde en doordachte aanpak

Met de vergunningen op zak heeft Colruyt Group een eerste belangrijke horde genomen om op termijn mosselen, platte oesters en zeewier te kweken in de Noordzee. De gecombineerde kweek van deze drie inheemse soorten in volle zee zou uniek zijn in de wereld en een absolute primeur voor de Belgische Noordzee. “Er is heel veel onderzoek en innovatie aan voorafgegaan, maar nu komt de realisatie van de allereerste zeeboerderij in de Noordzee wel heel dichtbij”, vertelt Stefan Goethaert, directeur kwaliteit en productie bij Colruyt Group. “Op een dergelijke schaal mosselen, oesters en zeewier kweken in de Noordzee is nog niet eerder gedaan. We weten ook dat dit niet evident zal zijn gezien de ruwe condities en de stroming in de Belgische Noordzee. Daarom gaan we stap voor stap te werk.”

Colruyt Group zal elke fase van dit project, van het ontwerp tot de bouw en het onderhoud van de zeeboerderij, gefaseerd en weldoordacht aanpakken. “We zijn het ontwerp van onze installatie nu aan het finaliseren, tot aan de materiaalkeuze toe. Wanneer het ontwerp finaal is, kunnen we met potentiële partners rond de tafel gaan zitten. Daar willen we in de eerste helft van 2021 werk van maken, om dan in de tweede helft van dat jaar effectief te starten met de installatie van de eerste mossellijnen.”

De groep zal in een eerste fase een kwart van de oppervlakte van zone C benutten. Daar zal het een 50-tal mossellijnen inzaaien, die zo’n 250 ton mosselen zullen opleveren. Een eerste beperkte mosseloogst zou in het najaar van 2022 aan de orde zijn. De groep mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in al haar winkels.

Duurzame en lokale partnerships

Colruyt Group zal voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de zeeboerderij, alsook voor het opzetten van de verdere verwerkingsketen (kweek, oogst, verwerking en verpakking) een beroep doen op partners met de nodige expertise. Ook voor het garanderen van de veiligheid in en rond de zeeboerderij en voor het monitoren van de impact op het milieu, zal de groep gerichte partnerships aangaan. “Waar mogelijk willen we de voorkeur geven aan lokale, Belgische partners”, vult Stefan Goethaert aan. “We zijn ervan overtuigd dat we met dit project een nieuwe waardeketen in België kunnen opzetten, en op die manier kunnen bijdragen tot lokale werkgelegenheid en vernieuwing in de Belgische aquacultuur- en voedingssector. We vinden het zelf heel belangrijk om te investeren in dergelijke innovatieve projecten en zijn verheugd om de Belgische waterbouwer DEME als mede-investeerder aan boord te hebben.”

Impact op het milieu

Colruyt Group hecht bijzonder veel belang aan het milieu en zal de commerciële activiteiten daarom combineren met natuurbeheer in de Noordzee. Er is een sterk geloof dat de kweek van mosselen, oesters en zeewier een positieve invloed zal hebben op de waterkwaliteit én de biodiversiteit op en rond de kweekinfrastructuur. De impact op het milieu zal de komende jaren goed gemonitord worden. De groep zal daarover verslag uitbrengen aan een begeleidingscomité waarin verschillende overheidsdiensten zullen zetelen. De Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) die de milieueffecten beoordeelde en advies uitbracht aan de minister zal vertegenwoordigd zijn in dit comité.

Brigitte Lauwaert, diensthoofd van BMM: “BMM verleent al sinds 1980 advies over de bescherming van het Belgische deel van de Noordzee. Nu wordt er voor het eerst een commercieel aquacultuurproject vergund, een unicum in de Belgische maritieme geschiedenis. Op basis van onze wetenschappelijke expertise hebben wij hard gewerkt aan de voorwaarden waaraan het project moet voldoen en aan een monitoringsprogramma om de effecten van de zeeboerderij in kaart te brengen. Dit monitoringsprogramma wordt door BMM en Colruyt Group samen uitgevoerd aldus Stefan Goethaert. Daarnaast zet de groep in op constructief overleg met alle betrokkenen, zoals de lokale besturen, de havens, de visserij en de pleziervaart.

“We beseffen heel goed dat sommige partijen zich vragen stellen en blijven in dialoog gaan”, stelt Stefan Goethaert. “Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat heel wat lokale spelers positief staan tegenover de komst van een zeeboerderij en hier mee hun schouders willen onderzetten. Wie interesse heeft in ons project, nodigen we uit om met ons rond de tafel te zitten.”

Blijven inzetten op onderzoek en overleg

Colruyt Group investeert naast dit commerciële project ook in onderzoek en innovatie in aquacultuur. Zo maakt de groep deel uit van een onderzoeksproject in zone C, waarbij de combinatie van aquacultuur en passieve visserij onderzocht wordt. “We zijn ervan overtuigd dat de zeeboerderij heel wat inzichten zal opleveren en zo een meerwaarde zal betekenen voor lopende en toekomstige onderzoeksprojecten, waar we aan zullen blijven deelnemen.”

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met ongeveer 600 eigen winkels en 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België via Solucious. De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en document management oplossingen (Symeta) en productie van groene energi an EUR 9,5 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) ondee (Eoly). De groep telt meer dan 30.000 medewerkers en realiseerde in 2019/20 een omzet van

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2021 Ria Besseling