Agrifoodclicks

Meer aandacht voor voedselfraude en veilig produceren in FSSC 22000

DNV GL {86b5d4a0-0ea7-4ae5-b3f7-0e9960708144}_FSSC_22000_versie_4.1_Eloqua

Food Safety System Certification (FSSC) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld waarin meer aandacht is voor het tegengaan van voedselfraude en voor het beveiligen van voedselproductie tegen besmettingen.  

Food Fraud

De nieuwe FSSC-richtlijnen bevatten nu vereisten zoals bij de bestrijding van voedselfraude het documenteren en implementeren van een procedure waarmee de kwetsbaarheid van bedrijven kan worden beoordeeld. Verder moet de organisatie maatregelen treffen om indien nodig de gevonden kwetsbaarheden weg te nemen. Ten slotte moet de organisatie een plan opstellen voor het tegengaan van voedselfraude dat aan de geldende wetten moet voldoen. De FSSC geeft aan hoe bedrijven de doelstellingen het beste kunnen bereiken.

Food Defense

De FSSC-richtlijnen voor Food Defense moeten  risico’s van interne en externe bedreigingen beperken.  Dit aspect van FSSC is nu afgestemd op GFSI-vereisten en beschreven op het niveau van het beheersysteem, waardoor food defense onder de verantwoordelijkheid van het management valt.

Bedrijven moeten voor de vereisten voor food defense, net als op die voor Food Fraud, beschikken over een procedure om potentiële bedreigingen te identificeren en maatregelen bevatten om deze bedreigingen tegen te gaan. Ook hier moet een plan worden opgesteld voor alle producten van het bedrijf met de procedures om Food Defense te integreren in het voedselveiligheidssysteem van de organisatie.

FSSC 22000 versie 4 gewijzigd

De FSSC 22000 versie 4 voedselveiligheidsnorm onderging vanaf begin dit jaar wijzigingen, omdat vanaf januari alle FSSC audits volgens de FSSC versie 4 verlopen zijn, meldde DNV GL destijds. FSSC 22000 versie 4 heeft ten opzichte van versie3 diverse wijzigingen ingevoerd om het systeem te verbeteren. De nieuwe versie is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de industrie, certificerende instanties, accreditatie-instellingen en overheden. ]

De huidige norm is pragmatischer en werd gewijzigd in

1) Het uitvoeren van onaangekondigde audits: Dit is geen optie meer, maar een verplichting. Tenminste één van de audits in drie jaar zal onaangekondigd verlopen.

2) Er is meer aandacht voor Food Fraud, de preventie van opzettelijke productbesmetting.

3) De scope van de FSSC 22000 norm is uitgebreid. Naast FSSC 22000  varianten Food, Feed en Packaging, komt er ook een FSSC 22000 variant voor transport en opslag en horeca en detailhandel. 

De FSSC 22000 schema wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanvaard. Dit betekent dat de certificatieregeling voldoet aan de criteria en wordt vermeld op de website www.ketenborging.nl. Deze acceptatie is een belangrijke stap voorwaarts in de publiek-private samenwerking en afstemming binnen de Nederlandse voedingsindustrie.

In haar toezicht op individuele bedrijven in de levensmiddelensector houdt de NVWA rekening met het feit of een organisatie al dan niet is gecertificeerd door een voedselveiligheidsschema dat voldoet aan de NVWA criteria. Dit resulteert voor gecertificeeerde bedrijven, bijvoorbeeld volgens de FSSC 22000, in aangepast of verminderd NVWA toezicht. Meer over de acceptatie door de NVWA is te lezen op de website van de FSSC 22000.

Meer weten over de wijzigingen?

Download de gratis whitepaper  FSSC 22000 versie 4.1: wat is er veranderd?

Meer informatie over FSSC 22000 certificering via

FSSC 22000 – Food en het certificatietraject.

FSSC 22000 – Packaging

 

 

De nieuwe norm is pragmatischer en werd gewijzigd in

1) Het uitvoeren van onaangekondigde audits: Dit is geen optie meer, maar een verplichting. Tenminste één van de audits in drie jaar zal onaangekondigd verlopen.  2) Er is meer aandacht voor Food Fraud, de preventie van opzettelijke productbesmetting. 3) De scope van de FSSC 22000 norm is uitgebreid. Naast FSSC 22000  varianten Food, Feed en Packaging, komt er ook een FSSC 22000 variant voor transport en opslag en horeca en detailhandel. 

De FSSC 22000 schema wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanvaard. Dit betekent dat de certificatieregeling voldoet aan de criteria en wordt vermeld op de website www.ketenborging.nl. Deze acceptatie is een belangrijke stap voorwaarts in de publiek-private samenwerking en afstemming binnen de Nederlandse voedingsindustrie.

In haar toezicht op individuele bedrijven in de levensmiddelensector houdt de NVWA rekening met het feit of een organisatie al dan niet is gecertificeerd door een voedselveiligheidsschema dat voldoet aan de NVWA criteria. Dit resulteert voor gecertificeeerde bedrijven, bijvoorbeeld volgens de FSSC 22000, in aangepast of verminderd NVWA toezicht. Meer over de acceptatie door de NVWA is te lezen op de website van de FSSC 22000.

Meer weten over de wijzigingen? Download de gratis whitepaper  FSSC 22000 versie 4.1: wat is er veranderd?

Meer informatie over FSSC 22000 certificering viaFSSC 22000 – Food en het certificatietraject.

FSSC 22000 – Packaging

 

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2019 Ria Besseling