Agrifoodclicks

Over agrifoodclicks

Co-creatie met de consument

Agrifoodclicks is een kennis- en innovatieplatform voor partijen in de agrifoodketen: van het land, uit kas en stal tot en met winkelvloer en consument. De input en ontwikkeling van kennis en innovatieve ideeën en processen in de keten wordt ondersteund door consumentenonderzoek en consumentenoriëntatie naar de dieperliggende emoties en motieven rond de aankoop van producten  (kleur, verpakking, beleving, etc.). Op deze manier ontstaat waardevolle co-creatie met de consument die resulteert in innovatieve marktgerichte ideeën en product- en marktconcepten. 

Agrifoodclicks wil op basis van interactie met de consument de schakels in de agrifood businessketen  informeren, zakelijk ondersteunen en onderling verbinden. De portal biedt agrifoodondernemers relevante zakelijke informatie, inspiratie en contacten waarmee zij in de keten direct aan de slag kunnen.  

Goed geïnformeerde schakels zijn beter en sneller in staat tot een hechtere ketensamenwerking, een hogere efficiency en een betere optimalisatie van de waardeketen en van de klantvraag. Bovendien leveren zij een bijdrage aan het reduceren van ketenrisico’s, zowel verticaal als horizontaal. De steeds strengere eisen voor onder andere voedselveiligheid vanuit de overheid, consument en retail vragen om meer inzicht in de keten.  

Agrifoodclicks bevat berichten, artikelen en nieuws en achtergronden voor de agrifoodketen in Nederland en Europa. Aan de orde komen onder meer: uitkomsten van consumentenonderzoek, duurzame verwerking van grond- en reststoffen, agrifoodclusters, aspecten van de biobased economy, groene energie, proces- en productinnovatie, technologische innovaties en processing, logistiek, verpakking, nieuwe winkelconcepten, consumentengedrag, etc.

 Agrifoodclicks zal continu verder worden uitgebouwd en steeds meer functionaliteiten (crossmediaal) gaan bevatten. Zo ontstaat een netwerk- en verbindingsfunctie voor nationale en internationale agrifoodbedrijven met nieuwe  mogelijkheden voor innovatieve product- en marktconcepten.

 Wilt u informatie en kennis delen die van belang is voor de ontwikkeling in de keten?

 Stuur uw bericht naar info@agrifoodclicks.nl

 

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2017 Ria Besseling