Agrifoodclicks

Overgang naar ISO 14001:2015 eindigt half september 2018

Op 15 september 2018 eindigt de overgangstermijn naar ISO 14001-2015 en vervallen de ISO 14001:2004-certificaten. Bedrijven die de overgang nog moeten maken,  moeten rekening houden met de voorbereidingstijd voor wijzigingen en de overgangsaudit die tijdig moet plaatsvinden. Ook eventuele opvolging van bevindingen en de doorlooptijd van de certificaatuitgifte neemt tijd in beslag.

De contextbepaling en milieurisico-inschatting zijn de belangrijkste verschillen van ISO 14001-2015.   Niet elk belangrijk milieuaspect (2004-norm) hoeft bijvoorbeeld een risico of kans te zijn met verbetermogelijkheden. Ook vervolgacties moeten duidelijk geregistreerd worden: niet alleen besluiten en procedures, ook documentatie van uitvoering en communicatie is van belang.

De nieuwe versie is verder meer praktijkgericht en er wordt meer betrokkenheid gevraagd van de directie. Het tekenen van de directieverklaring is niet meer voldoende.

 Informatie: www.q-point-bv.nl

Q Point 1001898_313092955494256_67271962_n

 

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2017 Ria Besseling