Agrifoodclicks

Dit is uw land Het einde van Nederland als boerenparadijs

DK Dit is uw land omslag

Op  31 mei verschijnt Dit is uw land Het einde van Nederland als boerenparadijs. In het boek komen boeren, burgers en buitenlui aan het woord over het einde van een boerenparadijs. Hun ervaringen worden onderbouwd door cijfers, grafieken en geschiedenislessen.

De uitgave beschrijft de verborgen schade van een welvaartswonder. Kunnen we gezonde voeding en een leefbaar platteland overlaten aan de vrije markt? Hoe is het mogelijk dat Nederland, mondiaal in bezit van nog geen half procent van alle beschikbare landbouwgrond, de tweede exporteur ter wereld kan zijn?
De expansiedrift gaat ten koste van natuur, milieu en dierenwelzijn. De samenleving betaalt de prijs voor de intensieve Nederlandse manier van ‘boeren’. Overdoses stikstof en ammoniak kosten ons miljarden.
De staatskas is de lachende derde, maar intussen zit een fors deel van de boeren rond de armoedegrens, zo bleek na de opheffing van het melkquotum in 2015. Voorop eigenaren van splinternieuwe megastallen. Hoe kunnen we ontsnappen uit de houdgreep van het ‘welvaartswonder’? Hoe ziet een eerlijke en gezonde landbouwsector er in 2050 uit?

Nederlandse agrarische sector is ontspoord

De werkelijke waarde van de tweede plaats van grootste landbouwexporteurs ter wereld

Overdoses van stikstof, pesticiden, antibiotica en al die andere ‘bijwerkingen’ van de intensieve landbouw hebben de laatste decennia grote schade veroorzaakt aan, natuur, milieu en volksgezondheid. De effecten werden door de sector ontkend, de cijfers soms gemanipuleerd. ‘Een groot deel van de Nederlandse zuivel gaat beneden de kostprijs naar het buitenland. Waarom zou je die dan hier produceren?’ aldus een van de experts in Dit is uw land.

De agrarische sector is de afgelopen vier decennia weliswaar schoner en efficiënter geworden, maar door zijn krankzinnige productievolume is Nederland nog steeds het vieste jongetje van de Europese klas. Nederland zit boven het ‘fosfaatplafond’ en Brussel gaat in 2017 beslissen of de Nederlandse melkveehouders hun uitzonderingspositie om meer mest uit te rijden mogen behouden. Maar daarvoor moeten er eerst 200.000 melkkoeien naar de slacht.

De agro-foodsector zorgt voor mooie beurscijfers, stijgende omzetten en lage prijzen in de supermarkt, maar de keerzijde van dat welvaartswonder is een voedselsysteem dat groen asfalt, uitstervende weidevogels, armoede bij de boer, luchtwegklachten op het platteland en vetzucht en suikerziekte bij de consument veroorzaakt. Ook de karakteristieke melkkoe verdwijnt steeds meer uit het landschap.

Onderzoeker Hans van Grinsven en journalist Kees Kooman zoeken in Dit is uw land het antwoord op de vraag of gezonde voeding en een leefbaar platteland grondrechten moeten zijn of moeten worden overgelaten aan de grillen van de vrije markt. Op die markt is Nederland, dat op mondiale schaal slechts 0,04 procent van alle beschikbare landbouwgrond bezit, na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur. Aan dit welvaartswonder, waarin iedere dag 11⁄2 miljoen vleeskuikens worden geslacht en een melkplas van 36 miljoen liter wordt geproduceerd, zit een luchtje. Niet alleen letterlijk vanwege de vele mest, maar ook figuurlijk door de dumpprijzen waarvoor veel boeren moeten werken. Zij zitten in de wurggreep van industrie en grote supermarktketens.

Dit is uw land werd geschreven door Hans van Grinsven, senior wetenschappelijk onderzoeker Landbouw en Milieu bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij publiceert regelmatig over de mest- en veehouderijproblematiek en door Kees Kooman, onderzoeksjournalist/schrijver. Hij schreef een tiental geruchtmakende boeken, waaronder Boerenbloed.

320 pagina’s

verschijnt 31 mei 2017
paperback € 21,50

 
Uitgeverij De Kring 
Beethovenstraat 114-a
1077 JP, Amsterdam
http://www.uitgeverijdekring.nl
Volg ons op Facebook en Twitter

 

  Kennis- en innovatieplatform voor de agrifoodketen ©2017 Ria Besseling